Diccionari:
tipus:
1,3
1,3
2,3,4,7
3
2,3
3,4,5,6,7
2,3,4,6,7
3,4
3,4,5
3,4
5,7
6
3,7
Tipus:
  1. Normatiu
  2. Enciclopèdic
  3. Definició
  4. Traductor
  5. Conjugació
  6. Sinònims
  7. Dialectal
menu:68076
sessions:62351
pàgines:149204